Doradztwo Podatkowe

W ramach tej usługi przygotowujemy dla Klientów interpretacje prawa podatkowego z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie wydajemy pisemne informacje albo opinie podatkowe, które mogą być składane jako dowód w postępowaniach podatkowych. Nasza oferta umożliwia Klientom skorzystanie ze stałych pakietów doradczych albo doraźnego korzystania z porad według bieżących potrzeb.

W zakresie tej usługi oferujemy:

 • udzielanie porad  i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie analiz i opinii podatkowych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • sporządzanie wniosków do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy lub przegląd pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują stosowny protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

Należy podkreślić, iż wszelkie korekty dokonywane przez podatników przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania podatkowego dają możliwość skutecznego złożenia deklaracji lub zeznań korygujących. Dzięki temu podatnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zapłacił podatek w wysokości wyższej niż należny istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy.
 
W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.
 • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi zajmujemy się wdrażaniem projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu. Odpowiednie zastosowanie przepisów prawa podatkowego może bowiem wpływać na legalne obniżenie podatku do wysokości należnej. W ramach planowania podatkowego możemy ocenić podatkowe skutki przyszłych przedsięwzięć biznesowych Naszych Klientów, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych biznesowy model umów z kontrahentami.

W zakres tej usługi wchodzi m.in.:

 • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego

CIT dla spółek komandytowych - jest projekt

W dniu dzisiejszym opublikowany został tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tarcza dla branży turystycznej

Aktualnie w Sejmie RP prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy o COVID. Według nowych uregulowań pomoc ma otrzymać szeroko rozumiana branża turystyczna. Trzeba będzie się jednak wykazać 80% spadkiem obrotów względem roku poprzedniego. Warto zaznaczyć, że jest to na typ etapie jeszcze projekt i...

Rozliczenie członka zarządu na zasadach liniowych

Członek zarządu pełniący swoją funkcję na podstawie powołania może równocześnie doradzać spółce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować tę część przychodów podatkiem liniowym. Najnowsza interpretacja podatkowa z dnia 1 czerwca 2020 r. nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK potwierdza taką możliwość.

12. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - PW PŁOCK

Serdecznie zapraszamy na 12. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach którego Politechnika Warszawska Filia w Płocku zorganizuje Konferencję, która odbędzie się 22 listopada 2019 r. Konferencja dotyczyć będzie m.in. współpracy z Chińską Republiką Ludową oraz aspektami teoretyczno-praktycznymi funkcjonowania na rynku mikro i małych przedsiębiorców.

Konferencja InvestPro Poland Warsaw 2019

Informujemy, iż adwokat Michał Pomorski weźmie udział jako panelista w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Bosco Conference oraz InwestPro Poland w Warszawie w dniach 12-13 września 2019 r. w hotelu Intercontinental. Konferencja dotyczyć będzie aspektów inwestycyjnych w Polsce. Wystąpienie będzie nosić tytuł "Tax engineering in business". 

Nabór kandydatów na studia - Politechnika Warszawska Filia w…

W związku z zawartą umową o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. poniżej informujemy o procesie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonym przez uczelnię.  

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski | Informacje RODO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl