Podstawowym zadaniem osób profesjonalnie zajmujących się prawnymi problemami ruchu drogowego jest wykonywanie czynności z najwyższą starannością, po to wszakże by poznać wszystkie okoliczności zdarzenia i należycie je zinterpretować, doprowadzając w konsekwencji do słusznego rozstrzygnięcia. Lukę, która powstaje w owej staranności my wypełnimy w ramach przepisów prawa oraz w sposób rzetelny pozwalający na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Oferujemy klientom:

 1. Sporządzanie opinii dotyczącej wypadku drogowego
 2. Opracowywanie kontr opinii dotyczącej wypadku drogowego
 3. Porady w zakresie sposobu i konieczności przeprowadzenia eksperymentu procesowego
 4. Komponowanie pytań do biegłego z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych
 5. Formułowanie wniosków dowodowych
 6. Interpretowanie zachowania uczestnika ruchu w kontekście zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 7. Wskazywanie sposobu zachowania kierującego pojazdem po minięciu znaku drogowego wymagającego zachowania „szczególnej ostrożności”
 8. Dokonywanie oceny wartości dowodowej nieosobowego świadka wypadku drogowego
 9. Ocenianie analizy zdarzenia drogowego dokonanej przez uprawniony organ postępowania
 10. Analizowanie wykroczeń drogowych
 11. Informowanie o uprawnieniach mandatowych za wykroczenia drogowe
 12. Informowanie o uprawnieniach straży gminnej (miejskiej) na drogach wewnętrznych
 13. Udzielanie odpowiedzi na pytania,
 14. Konsultacje
 15. Wykonywanie innych zleceń, zgodnie z potrzebami.

W naszej ofercie znalazły się obszary, które – dla całkowitej eliminacji błędów na każdym etapie postępowania, a więc policyjnych, prokuratorskich i sądowych czynności (z udziałem lub bez udziału biegłego) – wymagają szczególnej staranności. Nie ma wątpliwości, że od rzetelności czynności utrwalających dowody materialne zależy efektywność postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego, które rzutuje na wiarygodność opinii biegłego. Bezsprzecznie wartość dowodowa opinii będącej efektem mało precyzyjnych danych, a także błędnie postawionych biegłemu zadań i pytań sprawi, że może być ona (ta opinia) bez trudu obalona przy pomocy kontr-opinii. Nie można zapominać, że opinia biegłego jest dowodem osobowym podlegającym weryfikacji przez organ procesowy w ramach swobodnej oceny dowodów. Brak starannej weryfikacji błędnej opinii, której treść została powielona w akcie oskarżenia lub wyroku uczyni skutecznym środek odwoławczy. W tym zakresie strona postępowania dla własnego dobra musi wykazać aktywność i – nie czekając na czynności z urzędu – formułować wnioski dowodowe, eliminując tym samym utrwalanie błędów postępowania.

Okazuje się, że w dobie wysokiego poziomu świadomości prawnej aktywny udział adwokata w interpretacji zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w tym związanych z oznakowaniem drogi – jest nieodzowny. Mówiąc (w naszej ofercie) o nieosobowym świadku wypadku mamy na myśli dostępne na drodze wszelkiego rodzaju urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk (kamery, telefony komórkowe). Do naszej oferty dodaliśmy zagadnienie nakładania mandatów i uprawnienia straży gminnych na drogach wewnętrznych, ponieważ wymienione obszary budzą emocje i urzeczywistniają kontrowersje.

Naszym założeniem jest ułatwienie poruszania się drogą prowadzącą wprost do poznania prawdy materialnej, która buduje wyłącznie sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Pierwszym etapem jest znalezienie odpowiednich drzwi. Do tego potrzebna jest wiedza, doświadczenie, umiejętności, intuicja i dobra wola. Drugi etap stanowi dobranie odpowiedniego klucza. Jak ukształtować ten klucz, aby zawsze otwierał właściwe drzwi do prawdy obiektywnej? Podstawę stanowią oględziny miejsca wypadku drogowego, które muszą być przeprowadzone perfekcyjnie. Tu nie ma miejsca na pomyłki typu pominięcie dowodu materialnego, które – co oczywiste – zniekształci obraz przebiegu zdarzenia. Tylko właściwie utrwalony obraz przebiegu wypadku umożliwi wyznaczenie biegłemu odpowiednich zadań. Przede wszystkim jednak pozwoli na ustalenie czy biegły w ogóle jest potrzebny. Jest bowiem oczywiste, że nie każdy wypadek wymaga powołania biegłego, lecz konieczność taka zachodzi przy wypadku ze skutkiem śmiertelnym i dotyczy opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej dla ustalenia rzeczywistej przyczyny zgonu, która nie zawsze musi być następstwem wypadku. Również nie w każdym wypadku ze skutkiem śmiertelnym powinien być zarządzony eksperyment procesowy, lecz wówczas, gdy po wydaniu opinii przez biegłego nadal istnieją wątpliwości co do jego przebiegu, a dowody materialne umożliwiają rekonstrukcję określonego zdarzenia. Nie ma wątpliwości, że dobrze przygotowany i przeprowadzony w sposób przemyślany eksperyment procesowy może rozwiać istniejące wątpliwości przez dokonanie niepodważalnych ustaleń faktycznych co do przebiegu zdarzenia. Równocześnie z powodzeniem może dotychczasowe wnioski organu procesowego, wypracowane w toku postępowania (przygotowawczego, sądowego), uczynić bezużytecznymi.

Osiągnięcie słusznego, a więc sprawiedliwego, rozstrzygnięcia wymaga niekiedy ogromnego wysiłku intelektualnego, ale naprawdę warto.

Aktualności

Nabór kandydatów na studia - Politechnika Warszawska Filia w…

W związku z zawartą umową o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. poniżej informujemy o procesie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonym przez uczelnię.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w …

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 października 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.

Zderzenie podczas wyprzedzania, kto ma rację?

Często dochodzi do zderzenia pojazdów, z których jeden podejmuje manewr wyprzedzania, a drugi manewr zmiany kierunku ruchu przez skręcenie w lewo, w celu dojazdu do posesji. Również często mamy do czynienia z błędami w ocenie prawnej, stanowiącej rezultat analizy przebiegu zdarzenia skutkującego zderzeniem manewrujących pojazdów...

Whistleblowing obowiązkowy w instytucjach bankowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, instytucje bankowe zostały zobligowane do wprowadzenia specjalnych procedur umożliwiających pracownikom dokonanie anonimowego zgłoszenia...

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej…

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie kredytów udzielanych w obcej walucie. W sprawie rumuńskich kredytobiorców wydał wyrok, który może mieć wpływ również na sprawy polskich „frankowiczów”.

Transport konwojowany

Transport konwojowany bez nadzoru ? Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie stanowi przykładu poprawnej legislacji. Mogli się o tym przekonać przedsiębiorcy świadczący usługi transportu międzynarodowego, których przewozy zostały zatrzymane na granicy w Świecku, a organ celno-skarbowy zarządził konwojowanie przewozu towarów do miejsca przeznaczenia towarów na terenie...

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl