Kontrola podatkowa w firmie prowadzona jest na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; dalej: „Ordynacja”). Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową zarówno u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Dodatkowo Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przeprowadzić kontrolę, która ma na celu sprawdzenie stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Generalnym celem kontroli podatkowej w firmie jest ustalenie czy kontrolowany podmiot dokonuje prawidłowych rozliczeń podatkowych. Prawidłowość rozliczeń w prowadzonej działalności jest zatem podstawą, zapewniającą bezpieczne funkcjonowanie każdego podatnika. Przedsiębiorcy w większości przypadków korzystają z obsługi księgowej dokonywanej przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Minimalizuje to wystąpienie wielu ryzyk, gdyż już na wczesnym etapie mogą być wykryte i usunięte. Jednakże skala prowadzonej działalności oraz różnorodność decyzji biznesowych sprawiają, iż w wielu przypadkach organy podatkowe kwestionują przyjęte metody rozliczeń. Po wszczęciu kontroli podatkowej i dokonaniu stosownych ustaleń, organ sporządza protokół z kontroli podatkowej, w którym zawiera zarzuty co do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych. W takiej sytuacji podatnik powinien złożyć na tym etapie zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu z kontroli podatkowej. Już bowiem na tym etapie możemy wpływać na ustalenia organu podatkowego i poprzez rzeczową argumentację prawną należycie bronić interesu kontrolowanego podmiotu. Zastrzeżenia do protokołu z kontroli są bowiem istotnym elementem dowodowym w sprawie, w którym przedstawiamy swoje stanowisko. Niejednokrotnie protokół z kontroli podatkowej stwierdzał zawyżenie kosztów podatkowych u kontrolowanego, a prawidłowo przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli pozwalają na zamknięcie sprawy na tym etapie i uznanie przez organy podatkowe stanowiska podmiotu kontrolowanego za prawidłowe. Odpowiednio przygotowane zastrzeżenia do protokołu z kontroli mogą skutkować brakiem wszczęcia postępowania podatkowego, którego celem jest zawsze wymiar podatku.

Należy także pamiętać o tym, aby w sporach z organami podatkowymi zapewnić sobie możliwie największe szanse na ochronę własnych interesów. Wiele z tych sporów jest rozstrzygane przez sądy administracyjne, które dokonując zgodności z prawem decyzji wydawanych przez organy podatkowe, oceniają także jakość argumentacji prawnej podnoszonej w interesie podatników.

Z tego względu niezwykle istotne jest aby rzeczowa, spójna i należycie uzasadniona argumentacja prawna w obronie interesów podatnika była prezentowana już na etapie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli. Jeżeli ta pierwotna argumentacja będzie konsekwentnie podtrzymywana przez podatnika także na etapie postępowania podatkowego w pierwszej instancji, w odwołaniu od decyzji skierowanym do Izby Administracji Skarbowej, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wówczas zwiększa to szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądowego.

Aktualności

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w …

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 października 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. Umowę ze strony Politechniki Warszawskiej podpisali Prorektor ds. Filii...

Zderzenie podczas wyprzedzania, kto ma rację?

Często dochodzi do zderzenia pojazdów, z których jeden podejmuje manewr wyprzedzania, a drugi manewr zmiany kierunku ruchu przez skręcenie w lewo, w celu dojazdu do posesji. Również często mamy do czynienia z błędami w ocenie prawnej, stanowiącej rezultat analizy przebiegu zdarzenia skutkującego zderzeniem manewrujących pojazdów...

Whistleblowing obowiązkowy w instytucjach bankowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, instytucje bankowe zostały zobligowane do wprowadzenia specjalnych procedur umożliwiających pracownikom dokonanie anonimowego zgłoszenia...

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej…

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie kredytów udzielanych w obcej walucie. W sprawie rumuńskich kredytobiorców wydał wyrok, który może mieć wpływ również na sprawy polskich „frankowiczów”.

Transport konwojowany

Transport konwojowany bez nadzoru ? Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie stanowi przykładu poprawnej legislacji. Mogli się o tym przekonać przedsiębiorcy świadczący usługi transportu międzynarodowego, których przewozy zostały zatrzymane na granicy w Świecku, a organ celno-skarbowy zarządził konwojowanie przewozu towarów do miejsca przeznaczenia towarów na terenie...

Zdarzenia drogowe

Motto: nie wystarczy mieć rację, aby przeżyć Podstawowego założenia nie zmieni ani prawo, ani też poziom postępowań w sprawach wypadków drogowych.

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl