Doradztwo Podatkowe

W ramach tej usługi przygotowujemy dla Klientów interpretacje prawa podatkowego z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie wydajemy pisemne informacje albo opinie podatkowe, które mogą być składane jako dowód w postępowaniach podatkowych. Nasza oferta umożliwia Klientom skorzystanie ze stałych pakietów doradczych albo doraźnego korzystania z porad według bieżących potrzeb.

W zakresie tej usługi oferujemy:

 • udzielanie porad  i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie analiz i opinii podatkowych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • sporządzanie wniosków do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy lub przegląd pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują stosowny protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

Należy podkreślić, iż wszelkie korekty dokonywane przez podatników przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania podatkowego dają możliwość skutecznego złożenia deklaracji lub zeznań korygujących. Dzięki temu podatnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zapłacił podatek w wysokości wyższej niż należny istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy.
 
W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.
 • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi zajmujemy się wdrażaniem projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu. Odpowiednie zastosowanie przepisów prawa podatkowego może bowiem wpływać na legalne obniżenie podatku do wysokości należnej. W ramach planowania podatkowego możemy ocenić podatkowe skutki przyszłych przedsięwzięć biznesowych Naszych Klientów, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych biznesowy model umów z kontrahentami.

W zakres tej usługi wchodzi m.in.:

 • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego

Aktualności

Nabór kandydatów na studia - Politechnika Warszawska Filia w…

W związku z zawartą umową o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. poniżej informujemy o procesie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonym przez uczelnię.

Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w …

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 października 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku została uroczyście podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a spółką „POMORSKI” Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.

Zderzenie podczas wyprzedzania, kto ma rację?

Często dochodzi do zderzenia pojazdów, z których jeden podejmuje manewr wyprzedzania, a drugi manewr zmiany kierunku ruchu przez skręcenie w lewo, w celu dojazdu do posesji. Również często mamy do czynienia z błędami w ocenie prawnej, stanowiącej rezultat analizy przebiegu zdarzenia skutkującego zderzeniem manewrujących pojazdów...

Whistleblowing obowiązkowy w instytucjach bankowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, instytucje bankowe zostały zobligowane do wprowadzenia specjalnych procedur umożliwiających pracownikom dokonanie anonimowego zgłoszenia...

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej…

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie kredytów udzielanych w obcej walucie. W sprawie rumuńskich kredytobiorców wydał wyrok, który może mieć wpływ również na sprawy polskich „frankowiczów”.

Transport konwojowany

Transport konwojowany bez nadzoru ? Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie stanowi przykładu poprawnej legislacji. Mogli się o tym przekonać przedsiębiorcy świadczący usługi transportu międzynarodowego, których przewozy zostały zatrzymane na granicy w Świecku, a organ celno-skarbowy zarządził konwojowanie przewozu towarów do miejsca przeznaczenia towarów na terenie...

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl