Doradztwo Podatkowe

W ramach tej usługi przygotowujemy dla Klientów interpretacje prawa podatkowego z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym zakresie wydajemy pisemne informacje albo opinie podatkowe, które mogą być składane jako dowód w postępowaniach podatkowych. Nasza oferta umożliwia Klientom skorzystanie ze stałych pakietów doradczych albo doraźnego korzystania z porad według bieżących potrzeb.

W zakresie tej usługi oferujemy:

 • udzielanie porad  i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie analiz i opinii podatkowych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • sporządzanie wniosków do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy lub przegląd pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują stosowny protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

Należy podkreślić, iż wszelkie korekty dokonywane przez podatników przed rozpoczęciem kontroli lub postępowania podatkowego dają możliwość skutecznego złożenia deklaracji lub zeznań korygujących. Dzięki temu podatnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za ewentualne uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zapłacił podatek w wysokości wyższej niż należny istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy.
 
W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych.
 • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych.

Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi zajmujemy się wdrażaniem projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu. Odpowiednie zastosowanie przepisów prawa podatkowego może bowiem wpływać na legalne obniżenie podatku do wysokości należnej. W ramach planowania podatkowego możemy ocenić podatkowe skutki przyszłych przedsięwzięć biznesowych Naszych Klientów, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych biznesowy model umów z kontrahentami.

W zakres tej usługi wchodzi m.in.:

 • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
 • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego

Aktualności

Zdarzenia drogowe

Motto: nie wystarczy mieć rację, aby przeżyć Podstawowego założenia nie zmieni ani prawo, ani też poziom postępowań w sprawach wypadków drogowych.

Prezydencka pomoc dla kredytobiorców

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem wprowadzanej nowelizacji jest modyfikacja procedury przydzielania pomocy finansowej osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy...

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika powinno być sporządzone na piśmie oraz spełniać wszelkie wymagania prawne. Dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty stanowi dowód w sprawie sądowej o dochodzoną przed sądem należność. 

Przedawnienie roszczenia a obowiązek podatkowy.

Podatnik zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z zapytaniem czy przy przedawnionych roszczeniach powstaje obowiązek podatkowy.

Niedopuszczalna kontrola krzyżowa przy rozpatrywaniu wniosku…

Wyrokiem z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie I FSK 201/17 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że niedopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli krzyżowej przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot VAT.

Spłata kredytu konsumpcyjnego lub pożyczki prywatnej a prawo…

Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu konsumpcyjnego czy też prywatnej pożyczki, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdof)...

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

 • Alufest
 • Ponzio
 • Alior Bank
 • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2017 Wiesław Pomorski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl