Wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika powinno być sporządzone na piśmie oraz spełniać wszelkie wymagania prawne. Dobrze sporządzone wezwanie do zapłaty stanowi dowód w sprawie sądowej o dochodzoną przed sądem należność. 

W postępowaniu nakazowym jest przesłanką formalną do skierowania postępowania w tych trybach co wynika z art. 485 par. 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego. Skutecznie doręczone dłużnikowi wezwanie do zapłaty w zależności od treści stosunku prawnego łączącego wierzyciela i dłużnika jest dowodem wymagalności roszczenia albo od daty doręczenia wezwania do zapłaty można naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają terminy zapłaty kwoty głównej.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Warunkiem prawidłowo skierowanego wezwania są następujące okoliczności:

 Wierzytelność musi istnieć

Do stwierdzenia tej przesłanki wymagana jest ocena prawna dowodów zgromadzonych w sprawie oraz ich treści. Jednakże nawet w przypadku braków dowodowych, skierowanie wezwania do zapłaty jest konieczne bowiem może stanowić dowód wymagalności roszczenia lub dowód terminu zapłaty.

Wezwanie do zapłaty powinno być doręczone dłużnikowi

Najlepszym dowodem doręczenia wezwania do zapłaty jest dowód pocztowy nadania przesyłki pocztowej wraz z potwierdzeniem odbioru. Wystarczający będzie dowód pocztowy nadania przesyłki. Istnieje domniemanie, że przesyłka nadana na prawidłowy adres została odebrana przez adresata. Posiadanie przez wierzyciela dowodu nadania przesyłki powoduje, iż w postępowaniu sądowym ciężar dowodu, iż przesyłka została doręczona nie prawidłowo spoczywa na dłużniku.

Wezwanie powinno zawierać wysokość kwoty głównej i klauzulę, iż wierzyciel od kwoty głównej ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w terminie zapłaty

Należy zwrócić uwagę na treść stosunku prawnego. Zdarza się często tak, iż wierzyciele błędnie rozumieją umowy, z których wynikają terminy zapłaty i w wezwaniach do zapłaty zastrzegają prawo naliczenia odsetek po siedmiu dniach od terminu doręczenia wezwania.

Wysokość kwoty głównej powinna być wyliczona prawidłowo, zgodnie z rzeczywistą jej wartością. Nie powinno być pomyłek w wyliczeniu tej kwoty, bowiem od tego zależy, czy dłużnik nie zakwestionuje w toku postępowania sądowego różnic pomiędzy kwotą z wezwania do zapłaty a kwotą dochodzoną w pozwie. Wynikają z tego często różnice w obliczeniach odsetek i wówczas to pozew będzie musiał stanowić pierwsze wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać datę jego sporządzenia i podpis wierzyciela bowiem to wierzycielowi przysługuje roszczenie i tylko on ma prawo wzywać

Dla skutecznego wezwania do zapłaty każdy wierzyciel powinien znać przynajmniej podstawowe przepisy prawa, w tym te dotyczące przedawnień. Wezwanie powinno być skierowane do wierzyciela przed terminem przedawnień, które kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa regulują w zależności od rodzaju stosunku prawnego. Zgodnie bowiem z art. 117 par.1 kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Z praktyki naszej Kancelarii wynika, że wierzyciele nie znają przepisów szczególnych dotyczących przedawnień uważając, że wierzytelności przedawniają się z upływem 10 – cio letnim albo 3 letnim, jeżeli roszczenia są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepisy prawa jednak zastrzegają przedawnienia nawet roczne licząc od daty wymagalności, co dotyczy np. stosunku prawnego przewozu i umów transportowych, dwuletni okres przedawnienia dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu umowy sprzedaży art. 554 kodeksu cywilnego, art. 646 kodeksu cywilnego zastrzega dwuletni termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu umowy o dzieło. Te terminy przedawnienia są wyliczeniem przykładowym i służą przede wszystkim uświadomieniu, że zalecenia naszej Kancelarii odnośnie  kierowania wezwania do zapłaty niezwłocznie po upływie terminu zapłaty jest konieczne dla uniknięcia przedawnienia roszczeń o dochodzone wierzytelności.

Jeżeli wierzycielowi sporządzenie takiego wezwania sprawia problem, choćby nawet ze względu na zawiłości prawne – zapraszamy do kontaktu. 

Szkolenia

Grupa POMORSKI oferuje usługi szkoleniowe dla firm, spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź szczegóły

Kontakt

Siedziba firmy
ul. Chałubińskiego 8, p. 38
00-613 Warszawa
tel. +48 (22) 10 22 111
sekretariat@pomorski.pl
Filia
Plac Obrońców Warszawy 2
09-402 Płock
tel. +48 (24) 364 88 88
sekretariat@pomorski.pl

Zaufali nam

  • Alufest
  • Ponzio
  • Alior Bank
  • Orlen Oil

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - 2018 Wiesław Pomorski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Webpiksel.pl